Setting

 Onze evenementen vinden plaats in een geweldige setting, met veel geweldige bands en mensen... en dat willen we zo houden. Elke vorm van discriminatie en geweld zal krachtig worden veroordeeld. Er is geen plaats voor racisme, seksisme, homofobie, fascisme of ander niet-cool gedrag op onze events! Maar dat wist je natuurlijk al, toch?

Toegangstickets evenementen

 • De promotor beheert zorgvuldig en verstandig.
 • Geen huisdieren toegestaan. 
 • Geen toegang voor kinderen > 7 jaar. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen als ze gehoorbescherming dragen en worden begeleid door een volwassene. Volledige ticketprijs voor kinderen van 13-16 jaar, maar ze moeten worden begeleid door een volwassene.
 • Betreding van het festivalterrein impliceert uw akkoord met alle preventieve en controlerende maatregelen genomen door de organisator of veiligheidsteam, inclusief mogelijke fouillering en controle van de tassen. Niet naleven van deze maatregelen zal leiden tot weigering of intrekking van het recht op toegang. 
 • Breng geen eigen drank mee. Drinkwater verpakt in niet-wegwerp plastic is oké. Er wordt gratis water aangeboden wanneer de temperatuur meer dan 26 graden bedraagt. 
 • Toegangstickets kunnen niet worden gerestitueerd of ingewisseld voor een ander evenement.
 • Het verlies of de diefstal van het toegangsticket is de verantwoordelijkheid van de koper en komt niet in aanmerking voor vervanging of restitutie.
 • Geen professionele fotografische (zonder toestemming van de organisator), 
 • Geen film- of opnameapparatuur
 • Geen alcoholische dranken
 • Geen glas, plastic flessen, blikjes, vuurwerk, wapens of scherpe voorwerpen op het festivalterrein. 
 • Ook is het om veiligheidsredenen niet toegestaan om stoelen, klapstoelen of vergelijkbare voorwerpen mee te nemen. Als je dat wel doet, kunnen ze worden geconfisqueerd door de beveiliging. 
 • Geen heuvel rollen.
 •  Koop geen festival tickets op straat; er bestaat een kans dat het een vervalsing is. Koop uw festival tickets alleen via de website van www.skateontrack.com en www.brakrock.com. 
 • De artiesten en organisatoren van het festival kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal of enig ongeval dat zich kan voordoen. De officiële verkoop van t-shirts en souvenirs vindt uitsluitend plaats op het festivalterrein. 
 • Toegangstickets mogen niet voor commerciële of promotionele doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de organisator. Bovendien is het strikt verboden om commerciële of promotionele activiteiten op het festivalterrein uit te voeren zonder voorafgaande toestemming van de organisator. 
 • Foto's genomen op dit evenement kunnen worden gebruikt door het festival en zijn partners (non-profit) voor promotionele doeleinden. 
 • Toegangstickets mogen niet worden doorverkocht. Toegangstickets die zijn doorverkocht geven geen recht op toegang. De organisator en/of officiële ticketdistributeur behouden zich ook het recht voor om toegangstickets te annuleren zodra is vastgesteld dat, ondanks dit verbod, festivaltickets te koop worden aangeboden. De kosten die voortvloeien uit annulering worden in rekening gebracht bij de koper. 
 • Wijzigingen in het programma zijn geen reden voor een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het festivalticket. 
 • De organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid in geval van gebeurtenissen buiten zijn controle. We zullen Belgische en Europese regelgeving/aanbevelingen volgen in geval van een uitgesteld evenement. 
 • Iedereen die het toegangsticket kopieert, wordt vervolgd volgens de wet. 
 • Tv-opnamen vinden plaats tijdens het evenement. Het is mogelijk dat u wordt gefilmd. De organisator en/of officiële ticketdistributeur behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te verifiëren. 
 • De termijn voor terugbetaling van een festivalticket na de aankondiging van uitstel is twee weken. In geval van een pandemie of gebeurtenissen buiten haar controle kunnen organisatoren evenementen verplaatsen naar een nieuwe datum en hoeven ze alleen klanten terug te betalen als ze niet in staat zijn om op die nieuwe datum aanwezig te zijn. De termijn voor terugbetaling van een festivalkaartje na de aankondiging van uitstel is twee weken. De organisator mag de boekings- en transactiekosten aftrekken om kosten te dekken. Dit moet redelijk zijn. 
 • Enkel geprinte versies van e-tickets of tickets aangeboden via een smartphone worden aan de ingang aanvaard

Algemene bepalingen

 • Brak On Track vzw is hoofdorganisator van het evenement PunX In The Pit. 
 • De koper erkent uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden ontvangen te hebben voor het afronden van de ticket-aankoop, er kennis van genomen te hebben en ze te aanvaarden. Brak On Track vzw heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald.